28 окт. 2010 г.

Види занять з розвитку мовлення

На заняттях з розвитку мовлення педагог має на меті формування 4 видів мовленнєвої компетенції дошкільнят:
1) лексична компетентність (словниковий запас дитини, ознайомлення з приказками, прислів'ями, прикметами, лічилками, фразеологізмами, розкриття їх змісту);
2) фонетична компетентність (правильна звуковимова, фонематичний слух дитини, звуковий аналіз слова);
3) граматична компетентність (практичне вживання форм рідної мови, узгодження прикметника з іменником, іменника з дієсловом у роді, числі, відмінку і т.д.);
4) розвиток зв'язного мовлення (монологічне та діалогічне мовлення, складання словосполучень, речень, розповідей, описів, роздумів тощо).

Розрізняють такі види занять з розвитку мовлення:

1)  Комплексне. 
Рекомендується проводити 3 рази на місяць.
Містить у собі 3 компоненти на вибір педагога з вищезазначених компетентностей, але обовязковим являється розвиток звязного мовлення.

2) Спеціальне.
Рекомендується проводити 1 раз на місяць, як узагальнююче за поточною темою.
Містить у собі 1 компонент. У молодшій групі, наприклад, - фонетичну компетентність.

3) Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвих завдань.
Рекомендується проводити з дітьмя середнього та старшого дошкільного віку, але молодша гупа - не є виключенням.
Таке заняття охоплює декільки видів діяльності дітей, об`єднані спільною темою. Але метою залишається мовленнєва лінія розвитку, а не інші лінії, навіть якщо вони мають місце у занятті.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts with Thumbnails