28 окт. 2010 г.

Види занять з розвитку мовлення

На заняттях з розвитку мовлення педагог має на меті формування 4 видів мовленнєвої компетенції дошкільнят:
1) лексична компетентність (словниковий запас дитини, ознайомлення з приказками, прислів'ями, прикметами, лічилками, фразеологізмами, розкриття їх змісту);
2) фонетична компетентність (правильна звуковимова, фонематичний слух дитини, звуковий аналіз слова);
3) граматична компетентність (практичне вживання форм рідної мови, узгодження прикметника з іменником, іменника з дієсловом у роді, числі, відмінку і т.д.);
4) розвиток зв'язного мовлення (монологічне та діалогічне мовлення, складання словосполучень, речень, розповідей, описів, роздумів тощо).

Розрізняють такі види занять з розвитку мовлення:

1)  Комплексне. 
Рекомендується проводити 3 рази на місяць.
Містить у собі 3 компоненти на вибір педагога з вищезазначених компетентностей, але обовязковим являється розвиток звязного мовлення.

2) Спеціальне.
Рекомендується проводити 1 раз на місяць, як узагальнююче за поточною темою.
Містить у собі 1 компонент. У молодшій групі, наприклад, - фонетичну компетентність.

3) Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвих завдань.
Рекомендується проводити з дітьмя середнього та старшого дошкільного віку, але молодша гупа - не є виключенням.
Таке заняття охоплює декільки видів діяльності дітей, об`єднані спільною темою. Але метою залишається мовленнєва лінія розвитку, а не інші лінії, навіть якщо вони мають місце у занятті.

16 окт. 2010 г.

Ігри на засвоєння нових лексичних одиниць англійською мовою / Игры на усвоение новых лексических единиц на английском языке

1. Гра "Echo" / "Луна" / "Эхо". Вихователь промовляє слова та фрази з різною силою голосу, діти повторюють їх з відповідною силою голосу (голосно, звичайно, тихо, пошепки). / Воспитатель произносит слова и фразы с разной силой голоса, дети повторяют их с соответствующей силой голоса (громко, нормально, тихо, шепотом).
2. Гра "In the circle" / "Хоровод" / "Хоровод". Діти ведуть хоровод в один бік, повторюючи фразу або слово три рази. Потім зупиняються, і дорослий перекладає сказане рідною мовою. / Дети водят хоровод в одну сторону, повторяя слово или фразу три раза на английском языке. потом останавливаются, и востпитатель произносит перевод слова.
3. Гра "Snowball" / "Сніжка" /"Снежка". Діти стають у коло. Перша дитина називає одне слово, друга - повторює те, що сказала перша і додає ще одне слово. (Можна розбити фразу на окремі слова). Гра продовжується зі всіма дітьми. / Дети становятся в круг. Первый ребенок называет одно слово, второй - повторяет то, что сказал первый и добавляет еще одно. (Можно разбить фразу или преложение на слова). Игра продолжается со всеми детьми.
4. Гра "Show me" / "Покажи мені" / "Покажи мне". Вихователь говорить: "Show me a dog" (наприклад). Дитина знаходить на малюнку собаку і показує, промовляючи слово англійською. / Воспитатель говорит: "Show me a dog" (например). Ребенок подходит к рисунку или игрушкам и показывает собаку, произнося слово на английском языке.
5. Гра "Roll a ball" / "Коти м`яч" / "Прокоти мяч". Діти сідають колом. Вихователь котить мячика дітям по черзі, промовляючи слово чи фразу, дитина котить мячик назад, повторюючи названу лексичну одиницю. / Дети садятся в круг. Воспитатель котит мяч каждому рбенку по очереди, называя слово или фразу. Ребенок котит мяч обратно, повторяя лексическую единицу.
6. Гра "Train" / "Потяг" / "Поезд". Діти стають у шеренгу "потягом", "їдуть" по кімнати, промовляючи слова або фрази англійською тричі. Потім зупиняються і перекладають їх українською. (Спочатку перекладає вихователь, потім - діти). / Дети становятся в шеренгу "паровозиком", "едут" по комнате, произнося одно слово или фразу три раза на английском языке. Потом останавливаются и переводят слово. (Сначала переводит воспитатель, потом - дети).

14 окт. 2010 г.

Віршики про тварин англійською мовою / Стишки о животных на английском языке

One - a cat.
Two - a bat.
Three - a dog.
Four - a frog.
Five - a hare.
Six - a bear.


- Little bird, little bird,
Look at me!
I have a bird-house,
Come and see!
- Little boy, little boy,
Under the tree.
I like this house,
Give it to me.


I can hop, - says a hare.
A can walk, - says a bear.
I can run, - says a dog.
I can swim, - says a frog.

Titmouse is very useful,
Titmouse is very good.
You must help it in winter,
Giving it some food.

10 окт. 2010 г.

Ширма "Наш дитячий садок" / Ширма "Наш детский сад"

Наочний матеріал до теми "Дитячий садок" допоможе ознайомити дитину з режимом дитячого закладу, розпорядком дня, заняттями та іграми, які можуть запропонувати дорослі.
До кожного сюжетного малюнку: ігри, орієнтовний зміст бесіди, завдання для малюків різного віку.

3 окт. 2010 г.

Гімнастики пробудження / Гимнастики пробуждения

Гімнастика пробудження - невідмінна ланка фізичного розвитку дітей. Її місце - у другій половині дня після денного сну. Прокидаючись та виконуючи елементарні фізичні вправи, діти налагоджують свій організм до подальшої рухової активності.
Перейдіть за посиланням, і ви побачите безліч комплексів гімнастики пробудження.

2 окт. 2010 г.

Тетяна Шкваріна. Англійськ мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації


Назва: Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації
Автор: Тетяна Шкваріна
Видавництво: Київ. "Шкільний світ"
Серія: Дитячий садок. Бібліотека
Рік видання: № 1, січень, 2008 р.
Кількість сторінок: 112
Формат:  PDF, rar
Розмір: 13,2 МВ
Якість: скановані сторінки
Завантажити тут

Ця програма рекомендована Міністреством освіти України до використання у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів.
Короткий зміст посібника:
Розділ 1. Програма дошкільного навчання дітей англійської мови.
Пояснювальна записка
Зміст формування основ англомовної комунікативної компетенції
Розподіл матеріалу між заняттями
Розділ 2. Методичні рекомендації.
принципинавчання
Практичні матеріали (ігри, тексти пісень, віршів, свята і т.д.)
Related Posts with Thumbnails